Obrazac za zaposlenje

Postanite dio našeg uspješnog tima

Napomena: “Kandidati koji uđu u uži krug kandidata za posao prodavača će biti informisani u roku od 15 dana od dana završetka konkursa. Kandidati koji nisu obaviješteni u tom vremenskom periodu nisu prošli u uži krug kandidata.”

MuškoŽensko
Oženjen/UdataNeoženjen/Neudata
NeDa
NeDa
NeDa
DaNe
NeDa
A1AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDE
DaNe
DaNe